Schoolplan/ Schoolgids

Wij willen u graag informeren over ons schoolplan en ons jaarplan en wat het voor uw kind betekent.

 

Ons schoolplan is een belangrijk vierjarig document waarin we onze visie, missie en doelen vastleggen, zowel op stichtingsniveau als op schoolniveau. Het laat zien waar we als stichting Symbio en IKC De Kiem voor staan en waar we naartoe willen.

 

We streven ernaar om een inspirerende leeromgeving te creëren waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied.

In het schoolplan beschrijven we onze onderwijskundige aanpak, zoals de methodes en werkwijzen die we gebruiken. We streven naar eigentijds en kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

 

Daarnaast besteden we aandacht aan de brede vorming van uw kind, waarbij we ook oog hebben voor creativiteit, sport en cultuur. We willen uw kind de kans geven zijn of haar talenten te ontdekken en te ontplooien.

 

schoolgids