Partners

 

 

Via Bibliotheek Hengelo hebben wij een ruim aanbod aan boeken in onze schoolbieb aanwezig. Daarnaast verzorgen zij projecten rondom lezen en boeken.  
 

 

 

Partou biedt kinderdagverlijf voor 0 tot 4 jarigen en buitenschoolse opvang voor 4 tot 13 jarigen.

Door de inzet van sociale wijkteams en meerdere stedelijke diensten biedt Wijkracht Hengelo zo snel, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk ondersteuning. 
 

De schoolarts van de GGD bezoekt de kinderen van de groepen 2 en 7. Op de site van de GGD vindt u informatie over o.a. infectieziektes en insectenbeten.

 

Loes organiseert, samen met Jeugdgezondheidszorg van de GGD, informatiebijeenkomsten en cursussen op het gebied van opvoeden.

 

Via Jeugdplein Hengelo is een scala aan activiteiten te vinden voor de jeugd in Hengelo.
 

 

 

De school zorgondersteuner is beschikbaar voor ondersteuningsvragen van kinderen, ouders en leerkrachten. Ze helpt bij problemen waar meer voor nodig is dan school zelf kan bieden. Aly Trul is als school zorgondersteuner op IKC De Kiem op dinsdag aanwezig.