The Leader in Me

Bij IKC De Kiem werken we aan een nieuwe visie: ‘The Leader in Me’. Deze visie is gericht op het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden bij kinderen en is gebaseerd op de zeven eigenschappen van effectief leiderschap, ontwikkeld door Stephen R. Covey. Het implementatietraject van ‘The Leader in Me’ strekt zich uit over een periode van drie jaar en omvat intensieve trainingen voor het team, verzorgd door het CPS (Centrum voor Proces- en Schoolontwikkeling).

 

De zeven eigenschappen vormen de bouwstenen van deze nieuwe visie en komen terug in de leeromgeving van IKC De Kiem.

 

We leren kinderen zeven essentiële eigenschappen, zoals proactiviteit en samenwerken, om zelfverzekerde leiders te worden. Deze eigenschappen worden geïntegreerd in ons onderwijs en stimuleren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen, initiatief te tonen en problemen op te lossen. The Leader in Me helpt kinderen zelfvertrouwen op te bouwen, talenten te ontdekken en een positieve invloed uit te oefenen. We zijn enthousiast over deze visie en werken samen met ouders om kinderen voor te bereiden op een succesvolle toekomst.

 

Voor meer informatie over de ‘Leader in Me’, kijk op:  www.cps.nl/leaderinme