Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.
De MR regelt inspraak van ouders en al het personeel. Zij stelt zich op als een positief kritische raad die graag wil dat school op een zo goed mogelijke wijze geleid en georganiseerd wordt. De MR bestaat uit een evenredig aantal ouders en personeelsleden, directie sluit deels aan.
 
De MR heeft tot taak het meedenken en adviseren over allerlei zaken die de school aangaan. De MR kan voorstellen doen aan de directie en standpunten kenbaar maken en heeft adviesrecht of instemmingsrecht als het gaat om bepaalde voorstellen van de directie. De MR heeft een basisreglement waarin alle zaken geregeld zijn. In het geval van instemmingsrecht moet de directie daar rekening mee houden en het bewuste voorstel aanpassen.
 
Gemiddeld 1x p/maand van 20.00-22.00 uur, komt de MR bijeen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. In de ouderkalender vindt u het vergaderschema.


U kunt hier onze laatste notulen lezen.

Klik hier om het MR jaarverslag in te zien.