Peuterspeelschool

Vanaf 1 juni 2023 is IKC De Kiem vol trots gestart met de peuterspeelschool, waarmee we een complete doorgaande lijn en een VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) aanbod bieden aan kinderen. Het VVE-programma stelt ons in staat om specifieke aandacht te besteden aan de taal- en ontwikkelingsstimulering van de peuters, zodat ze een goede basis hebben voor hun verdere leerproces. 

 

De peuterspeelschool maakt gebruik van dezelfde principes en benaderingen die we toepassen in de rest van ons IKC. Onze ervaren pedagogische medewerkers zorgen voor een veilige en ondersteunende omgeving waarin elk kind zich kan ontplooien en groeien. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die de peuterspeelschool biedt en kijken ernaar uit om samen met de peuters en hun ouders een sterke en succesvolle doorgaande leerlijn te creëren.

 

Peuterspeelschool De Kiem